Hopp til innhold

Fagartikkel

Ytringer kan endre verden

Når nok personer samles om en sak og ytrer meningene sine, kan det bidra til å endre grunnleggende samfunnsforhold, både lokalt og globalt.

LK20
Kvinner går i 8. marstog 1973. Fremst er to kvinner som holder hver sin ende av et banner med teksten "Enhet i kampen for kvinnenes frigjøring". Foto.

I dagens Norge tar vi for gitt at alle følger prinsippet om likestilling mellom kvinner og menn. Det kan vi takke våre formødrene våre. Dersom bestemor ikke hadde ytret seg i kampen for likestilling for 50 år tilbake, hadde livsvilkårene dine vært helt annerledes. Bildet viser paroler i 8. marstoget 1973.

I det daglige er det kanskje ikke så lett å se at meninger kan endre verden, for det å få til noe sånt tar som regel lang tid. I en årrekke har folk kjempet for kvinners og arbeideres rettigheter og aksept for homofile. Andre har kjempet mot undertrykkende religiøse dogmer. Disse kampene er vunnet som et resultat av at folk har engasjert seg, sagt meningene sine og protestert mot det de har opplevd som urettferdige regler og normer.

Å lytte til ulike meninger

For dem som deltar i debatt, enten det er på TV, på radio, i aviser eller i sosiale medier, er det viktig å bli hørt. Bidragsytere i en debatt håper at nettopp deres debattinnlegg skal overbevise folk om at de har rett.

Noen problemer er så store og sammensatte at det er vanskelig å vite hva som er den beste løsningen. I slike tilfeller handler det om å la ulike personer komme med ulike synspunkter og argumenter i debatten i det offentlige rom.

Debattinnlegg fra engasjerte eller kunnskapsrike personer kan gi god innsikt i en sak. Om ikke enkeltinnlegg endrer verden, bidrar de til at folk får kjennskap til nye sider ved en sak, til at nye holdninger skapes og løsninger oppstår.

Tog og biltrafikk langs E 18 Drammensveien ved Vækerø i Oslo. Foto.

Mange engasjerer seg i debatten for og mot bompenger og i hvilken grad kollektivtransport skal erstatte bruk av personbiler i de største byene i Norge.

Eksempel: Hvordan skal vi løse klimautfordringene?

Noen mener en god løsning er å heve bompengeavgiften for å sikre bedre kollektivtransport og nye sykkelveier:

Sandefjords blad: Vi må tåle både pisk og gulrot for å få ned privatbilismen i by'n

Andre vil derimot si at dette ikke er en lur løsning i det hele tatt, fordi det ødelegger for transportnæringen, som samfunnet er avhengig av:

Bergensavisen: Varsler ny aksjon mot bompenger

Andre igjen vil bruke stemmen sin til å si at dette handler om mer enn bare bompenger:

Dagbladet: Miljøproblemer handler ikke bare om klima

Tenkepause

Hva mener du om bompenger og miljø?

Rødhåret kvinne holder opp ark med teksten emneknagg METOO. Foto.

Debatt kan endre standpunkter og holdninger

Det finnes mange eksempler på saker der debatten har ført til endringer.

#-kampanjen er en internasjonal kampanje som har ført til store endringer, også i Norge. Mange kvinner i ulike yrker har ytret seg om sine erfaringer med seksuell trakassering.

VG: Kvinnedag i dag: #Metoo – hvordan har det endret oss?

Utbygging av vindkraftanlegg ble lenge heiet fram som et miljøvennlig alternativ i den norske opinionen, men så snudde stemningen etter flere kritiske ytringer om konsekvenser av landbasert vindkraftutbygging.

Forskning.no: Neppe særlig mer vindkraft de neste 5 til 10 årene

Facebook fikk sterk kritikk for hvordan de har latt seg bruke av krefter som ønsker å destabilisere vestlige demokratier. De har nå valgt å endre retningslinjene sine.

Adresseavisen: Bra at Facebook rydder opp

Tenkepause

  • Hva vil du endre på i samfunnet du lever i?
  • Hvordan vil du gå fram?
Sist oppdatert 15.10.2021
Skrevet av Joachim Laberg og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Ytringsfrihet og demokrati