Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomgått læringsstien, skal du

  • vite hvordan mediene fungerer som debattarena
  • vite hva det vil si å ta stilling i en sak
  • kunne formulere egne meningsytringer
  • forstå sammenhengen mellom personlig ytringsfrihet og medienes rolle i demokratiet