Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomgått læringsstien, skal du

    • vite hvordan mediene fungerer som debattarena
    • vite hva det vil si å ta stilling i en sak
    • kunne formulere egne meningsytringer
    • forstå sammenhengen mellom personlig ytringsfrihet og medienes rolle i demokratiet