Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Mediene i samfunnet

Ytringsfrihet og mediemangfold er en forutsetning dersom vi i et demokrati skal være i stand til å gjøre oss opp egne meninger. Bare tenk deg hvordan det hadde vært å skulle velge representanter til Stortinget uten noen som helst informasjon om hva kandidatene mente om ulike saker.

Læringsressurser

Mediene i samfunnet

Ytringsfrihet og demokrati

Ytringsfrihet og trykkefrihet ble lovfestet i den grunnloven den nye nasjonen Norge fikk i 1814. Men ytringsfrihet er ikke bare en individuell rettighet. Grunnloven gir staten et spesielt ansvar for at ulike grupperinger i samfunnet skal kunne komme til orde.

Læringsressurser

Ytringsfrihet og demokrati