Hopp til innhold

UTGÅTT - Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

  Dette faget følger en utgått læreplan.

  Mediene i samfunnet

  Ytringsfrihet og mediemangfold er en forutsetning dersom vi i et demokrati skal være i stand til å gjøre oss opp egne meninger. Bare tenk deg hvordan det hadde vært å skulle velge representanter til Stortinget uten noen som helst informasjon om hva kandidatene mente om ulike saker.

  Læringsressurser

  Mediene i samfunnet

  Oppgaver og aktiviteter