Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Formuler en påstand og diskuter skjermbruk

Sett dere inn i sentrale fagbegreper, formuler en påstand og diskuter den.

Plukk ut et par begreper

Velg to-tre begreper som du setter deg ordentlig inn i. Hva betyr de, og finner du noen eksempler du kan bruke for å forklare andre hva begrepet betyr?

Beskriv begrepene du har valgt til noen andre.

Tenk over

Hvilke av begrepene er mest nyttige for dere når dere skal bli bevisst egne vaner i bruk av skjerm?

Formuler en påstand

  • Jobb to og to, i grupper eller i klassen etter avtale med lærer.
  • Velg to-tre begreper og formuler noen påstander.

Diskuter

Velg en påstand og diskuter den. Noter ned argumenter for og i mot og oppsummer diskusjonen individuelt til slutt, etter avtale med lærer.

Sist oppdatert 12.12.2019
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale