Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Mediepanikk for skjermbruk

Er det grunn til å bekymre seg for skjermbruken vår? Bruk fagbegrepet mediepanikk når du drøfter problemstillingen.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

1 Se filmen og ta notater

 • Hva er mediepanikk?
 • Hva forteller filmen om mediepanikk i dag?
 • Hva forteller filmen oss om mediepanikk før i tiden?
 • Forskeren Faltin Karlsen forklarer hva mediepanikk er, på en faglig og presis måte. Se gjennom hva han sier, en gang til, og formuler skriftlig det han sier.
 • Hvilke ulemper og goder forteller de unge og de eldre i filmen om når de snakker om skjermbruk?
 • Hva mener du om din egen og om andres skjermbruk?

2 Forbered debatt

 • Sett dere i grupper på to–tre stykker.
 • Les den vedlagte artikkelen Mediepanikker kommer og går, og diskuter innholdet i artikkelen. Har dere forstått mediepanikk riktig? Hvordan kan dere bruke begrepet og betydningen begrepet rommer, i en debatt om skjermbruk? Formuler noen spørsmål der dere bruker begrepet mediepanikk.
 • Fyll ut og juster notatene dere skrev da dere jobbet med filmen, og få med referanser til fagartikkelen.
 • Søk på nettet, og let etter artikler og argumenter for og mot skjermbruk til ulike formål.
 • Skriv også ned egne meninger: Er det grunn til å ha mediepanikk for skjermbruk i samfunnet vårt?
 • Formuler og organiser argumentene i to lister:

Det er grunn til bekymring, fordi

Det er ikke grunn til bekymring, fordi

...

...

3 Kjør debatt i klassen

Tegningene viser håndtegnene som kan brukes i diskusjoner. Illustrasjon.

Én finger i været står for innlegg, to fingre i været betyr replikk, og en hånd over fingertuppene betyr saksopplysning.

Én gruppe får ansvar for å lede debatten. Her hører det med en introduksjon om hva mediepanikk er, og en presentasjon av hva debatten skal handle om (er det grunn til å bekymre seg for skjermbruk?).

Del klassens grupper i to: Den ene halvparten av klassen skal fremme at det er grunn til bekymring, og den andre halvparten at det ikke er det.

Bruk listene med argumenter til hjelp.

Gruppen som leder debatten, sørger for at ulike argumenter kommer fram, og at debattreglene blir fulgt.

4 Reflekter

Sett dere tilbake i gruppene, og reflekter over følgende:

 • Hva vet dere nå om mediepanikk?
 • Kom det fram noen argumenter dere ikke hadde tenkt på?
 • Lag en oppsummering (i form av punkter eller løpende tekst) for og mot at vi skal være bekymret over skjermbruk i samfunnet vårt. Tenk gjerne på både individnivå og samfunnsnivå.
Sist oppdatert 14.05.2019
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale