Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Mediebransjen

I mediebransjen finner vi mange ulike yrker. For alle yrker er det lover og etiske retningslinjer som må følges. Krav til kunnskaper og ferdigheter varierer fra yrke til yrke, men til syvende og sist handler det om å kommunisere et budskap til en sluttbruker.

Underholdningsbransjen

I underholdningsbransjen jobber du med produksjon av musikk, film, TV-programmer, radioprogrammer, tekster eller spill. Innenfor disse områdene er det et stort mangfold av yrker og mye bruk av frilansere.

Læringsressurser

Underholdningsbransjen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter