Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Omdømmeproblem og legitimitetstap

"Vi gir alle en mulighet", står det på nettsidene til kommunen du nettopp har flyttet til. Men det er umulig å få tak i noen som kan svare på spørsmålene dine. Kommunen kan oppleve legitimitetstap og få et omdømmeproblem.

Illustrasjon av fire personer som deltar i en skoledebatt. Illustrasjon.

Det er ikke alltid atferden til en virksomhet samsvarer med omdømmet den har som målsetting. Når kommunikasjon og atferd ikke samsvarer, får vi et legitimitetstap som kan bidra til dårligere omdømme enn det som var utgangspunktet.

Kommunikasjonsbyråer hjelper virksomheter med å unngå, eller komme seg etter, et legitimitetstap.

Legitimitetstap

Når en kommune pynter seg med slagordet Vi gir alle en mulighet, gir det en del åpenbare forventninger: Du er velkommen hit, du er viktig for oss. Fikk du ikke muligheten der du bodde tidligere, så får du en hos oss. Det som er bra for deg, er bra for oss.

Dette er positive konnotasjoner kommunen ønsker å etablere til innbyggerne. Men møtet med kommunen i eksempelet over samsvarer ikke med det kommunen uttrykker gjennom slagordet. Identiteten til kommunen samsvarer ikke med atferd, og kommunen opplever et legitimitetstap. Vi mister tilliten til kommunen.

Hva gjør kommunikasjonsbyrået?

Ansvaret for å skape og bevare et godt omdømme ligger altså hos selve virksomheten. Men mange virksomheter kommer i en situasjon der de får problemer med omdømmet sitt, eller ønsker å styrke det.

For å sikre omdømme kan et kommunikasjonsbyrå hjelpe virksomheten med research, analyse, kommunikasjonsstrategi og gjennomføring.

Når alle sider ved omdømmeproblemet er kartlagt, blir de analysert og danner grunnlag for å lage en strategi og en gjennomførbar plan. Ekspertene gir også råd om hva som er mest hensiktsmessig innhold og kanaler.

Sist oppdatert 17.02.2019
Tekst: Petter Skretting (CC BY-SA)

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Holdningskampanjer

 • SubjectMaterialFagstoff

  Strategisk kommunikasjon: fra nå-situasjon til ønsket situasjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan

 • SubjectMaterialFagstoff

  Interessenter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvordan bygge omdømme?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Etikk i kommunikasjonsarbeid

 • SubjectMaterialFagstoff

  Omdømmeproblem og legitimitetstapDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Krisekommunikasjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Profesjonsetiske prinsipper i kommunikasjonsbransjen

Oppgaver og aktiviteter