Hopp til innhold

Oppgave

Er kildene troverdige?

Det er en stille dag i redaksjonen. Plutselig dukker det opp en melding på Facebook fra en bekjent. Sparebanken Rett Vest er ranet! Du kaster deg i bilen og trør gassen i bånn. Samtidig sjekker du meldinger på Twitter og i den lokale nettavisen.

Journalist Mads A. Andersen foran PC-skjerm i VGs redaksjonslokale. Fotografi.

Oppdrag

  1. Du skal lage en nyhetssak om bankranet til nyhetssendingen på lokalradio kl. 17.30 og til den lokale TV-sendingen kl. 18.40 samme dag. Hvilke av kildene nedenfor vil du sitere i nyhetsmeldingen på radio? Begrunn svaret ut fra det du vet om kilders troverdighet.
  2. Skriv teksten til den nyhetsmeldingen du vil ha på radio.
  3. Hvilke kilder vil du intervjue i TV- sendingen senere på kvelden? Begrunn svarene ut fra det du vet om kildekritikk og presseetikk.

Liste over mulige kilder

Sist faglig oppdatert 14.05.2018
Skrevet av Stein Vegard Olaussen og Kristin Eriksen Vold

Læringsressurser

Journalistikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell