Hopp til innhold

Oppgave

Sjekk dagens nyheter i sosiale medier

Oppdater deg på dagens nyhetsbilde via de sosiale mediene. Hva er likheter og forskjeller mellom sakene som blir presentert på Facebook, Instagram og Snapchat?

Fire elever sitter i en trapp og leser og viser hverandre innhold på nettbrett og mobiltelefoner. Foto.

Oppgave

Gå inn på Facebook, Instagram og Snapchat. Oppdater deg på dagens nyhetsbilde via de sosiale mediene.

  • Hvilke saker finner du på de ulike sosiale plattformene?
  • Hvordan blir sakene presentert?
  • Hvilke virkemidler brukes i de ulike sakene?
  • Hva er likheter og forskjeller mellom sakene som blir presentert på Facebook, Instagram og Snapchat?
  • Hva er din viktigste kilde til nyheter?
  • På hvilken måte kan algoritmene på sosiale medier føre til at vi går glipp av viktige nyheter?


Etter å ha tenkt gjennom spørsmålene hver for dere, går dere sammen i grupper og diskutere spørsmålene.

Sist faglig oppdatert 22.03.2021
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Journalistikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell