Hopp til innhold

Oppgave

Journalistrollen i endring

Nye teknologi, nye medier, nye distribusjonsformer og en ny og utfordrende medieøkonomi gjør at journalistrollen er i endring.

Radioreporter med mikrofon. Foto.

Les teksten Journalistrollen i endring av Jan-Arve Overland. Overland er læremiddelforfatter og medielærer på Kongsberg videregående skole.

Filer

Oppgaver

 1. Hva har påvirket journalistrollen mest gjennom tidene?
 2. Gi noen eksempler på de viktigste tendensene når det gjelder medier i endring.
 3. Hva ligger i begrepet "konvergens"?
 4. Hvordan defineres begrepet "journalistikk" i Overlands tekst?
 5. Hvorfor kreves det stadig mer for å være journalist i dagens digitale medieverden?
 6. Hvilken oppgave regnes som en av de viktigste en journalist har, og hvorfor?
 7. Hvordan har forholdet mellom journalistikken og publikum endret seg i løpet av de siste tiåra?
 8. Hvilke krav stiller denne forandringa til dagens journalister?
 9. Hvilke nye, journalistiske arbeidsmetoder nevnes i artikkelen?
 10. Hvorfor er sosiale medier, som blant annet Facebook og Twitter, viktige for journalister i dag?
 11. Hvilke positive og negative sider ved nettbruk i journalistikken refereres det til?
 12. Hvilke krav stiller nye kanaler for publisering av journalistisk innhold til nåtidens journalister?
Sist faglig oppdatert 12.12.2017
Skrevet av Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Journalistikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell