Hopp til innhold

UTGÅTT - Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Mediebransjen

I mediebransjen finner vi mange ulike yrker. For alle yrker er det lover og etiske retningslinjer som må følges. Krav til kunnskaper og ferdigheter varierer fra yrke til yrke, men til syvende og sist handler det om å kommunisere et budskap til en sluttbruker.

Journalistikk

Hvordan lager du en god journalistisk sak? Hvor starter du, og hvordan tilrettelegger du saken for ulike medier? Dette emnet gir deg grunnleggende innsikt i det å jobbe som journalist, og hva det innebærer når det gjelder kildekritikk, etiske overveininger, kriterier for hva som er en viktig nyhet, og oppbygging av en nyhetssak.

Læringsressurser

Journalistikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale