Hopp til innhold

Yrkesliv i helsearbeiderfag (HS-HEA vg2)

Om faget

Fagstoffet til helsearbeiderfag revideres i henhold til fagfornyelsen (LK20). Innhold og struktur er endret for å dekke kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter, i tillegg til kompetansemålene i programfagene. Nye ressurser er under produksjon og blir publisert fortløpende.

Læringsressurser

Om faget

Fagstoff