Hopp til innhold

Øvelse

Intervju med regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen


Oppgave

Se filmklippet og svar på spørsmåla:

 1. Hva handler filmen Izzat om?
 2. Hva prøver regissør Ulrik Imitaz Rolfsen å stille spørsmål ved i filmen?
 3. Ungdommene i filmen Izzat har et ønske om å være noen som andre ser opp til og respekterer. Hvorfor er det viktig for oss "å være noen"?
 4. Hvilke rollemodeller hadde Rolfsen selv da han vokste opp på 1970- og -80-tallet?
 5. Rolfsen ser seg på selv som tokulturell. Hvilke to kulturer hører han til?
 6. Arbeidet med filmen førte til flere personlige endringer for regissøren. Hvilke?
 7. Hvilke utfordringer var knytta til det å vokse opp som pakistaner i Norge?
 8. Hvilke problemer oppstår når en skal bli integrert i et nytt samfunn, ifølge regissøren?
 9. Samfunnet og familiene til gangsterne i Izzat er delvis skyld i at ungdommene ender opp som de gjør, mener regissøren. Hva begrunner han det med?
 10. Hva er regissørens målsetting når han lager historier?
 11. Hvordan beskriver han kulturforskjellene mellom den pakistanske landsbygda og Norge?
 12. Hvilke moderne, norske verdier mener regissøren er svært viktige?
Sist faglig oppdatert 24.01.2019
Skrevet av Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Hvem er jeg som meg selv?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell