Hopp til innhold

Oppgave

Spørsmål om fagspråk

Spørsmål til en fagartikkel og et videoklipp med språkforsker Sylfest Lomheim om fagspråk.

LK06

  1. Hvordan skiller fagspråket seg fra allmennspråket?
  2. De fleste yrker og miljøer har sine egne "språk" med et ordforråd og en tone som er forskjellig fra allmennspråket, iallfall til en viss grad. Hva er fellesbetegnelsen for denne typen språk?
  3. Hvilke krav stiller vi til et fagspråk?
  4. Nevn noen eksempler som viser hvorfor et presist og godt fagspråk er viktig.
  5. Når passer det å bruke fagspråk, når ikke?
  6. Hva er et domene?
  7. Nevn minst to domener som har et internasjonalt fagspråk.
  8. Orda stress, vitamin, økologi, infarkt, insulin, kompleks, frustrasjon, fusjon, empati og harddisk er eksempler på faguttrykk som har funnet veien inn i allmennspråket. Hva betyr de? Forklar dem.
  9. I videoklippet forklarer en advokat et faguttrykk fra fagspråket sitt: kulpøs. Ordet er et adjektiv, og det henger sammen med det latinske substantivet culpa, som betyr "skyld". Hva vil det si at noen har opptrådt kulpøst?
Sist oppdatert 04.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språk og samfunn