Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan bli bedre i elevsvar 2?

Også elevsvar 2 har noen sterke sider, men i en tekst som får karakteren 3 er det selvsagt mer en kunne jobba videre med.

To personer skriver med penn på papir. Foto.

Virkemiddel og appellform

En vanlig feil mange elever gjør når de skriver om virkemidler, er at de presenterer virkemidlet, men de kopler det ikke til en appellform. Eller omvendt: De omtaler bare appellformen, men nevner ikke hvilke virkemidler som bygger opp under den.

 1. Avsnittet nedenfor mangler en avsluttende setning eller to som oppsummerer og kopler virkemidlet opp mot aktuell appellform. Skriv disse setningene.
 2. Hvis det også er andre ting som du vil endre i avsnittet for å få det til å bli bedre, så kan du bare gjøre det.

Idsøe bruker også humor som et virkemiddel. "Kjære Ivar. Du hadde eit livsprosjekt, du ofra fleire tusen mil, og endå fleire kaloriar, for å gjennomføre det." Humor hjelper veldig med å få oppmerksomheten og velviljen fra publikum, derfor er det viktig at hun sier dette tidlig i talen. I tillegg er det bra hun ikke legger til for mye humor, for da mister tilhørerne fort poenget med talen. Thea har jo et seriøst budskap.

Sitat og sitattegn

I elevsvar 2 finner vi en del sitater fra teksten, og det er bra. Men eleven trenger et lite kurs i rett markering av sitat. Se raskt gjennom teksten og finn ut:

 1. Eleven har brukt to ulike måter å markere sitat på. Hva slags sitattegn har vedkommende brukt? Er det mulig å bruke begge variantene? Sjekk på Språkrådets sider hva som er korrekt bruk av sitattegn: Hermeteikn, kva slags?
 2. I tillegg har eleven enkelte ganger glemt å markere sitat, og det fins noen ord som burde hatt sitattegn, men som ikke har fått det. Finner du de aktuelle orda og uttrykka?

Subjektiv og objektiv uttrykksmåte

Når du skriver fagtekster, bør du være forsiktig med å bruke subjektive formuleringer som “jeg synes”, eller kommentarsetninger av typen “jeg skal først analysere …" Selvsagt er det alltid en person (eller flere) som står bak en tekst. Likevel fins det sjangrer som krever en mer upersonlig og objektiv uttrykksmåte, både fordi saken skal være viktigere enn den som skriver, og fordi den upersonlige tonen inngir respekt for skriveren.

 1. Finn tre subjektive formuleringer i teksten og skriv om setningene slik at du erstatter dem med ei mer objektiv formulering.
 2. Finner du en subjektiv setning som med fordel kunne vært sløyfa helt?

Omtale av forfatteren eller taleren

 1. I teksten kaller eleven taleren vekselvis for Thea Idsøe, Idsøe og Thea. Hvilken form bør du unngå, og hvorfor?
 2. Hvor i teksten må du alltid skrive både for- og etternavn?

Avsnittsoppbygning

 1. I teksten fins det særlig ett avsnitt der kandidaten er flink til å plukke ut sitater for å underbygge påstanden sin. Det kandidaten skriver om, uten å sette ord på virkemidlet, er verdiladde ord.
 2. Skriv om avsnittet under slik at det blir til et godt avsnitt om verdiladde ord.
 3. Bruk prinsippet om firedelinga av avsnitt hvis du trenger å følge en mal.

Hva Thea synes om Ivar Aasen, kommer særlig fram i overskriften og de første setningene av teksten, hvor hun sier “Takk, kjære Ivar”. Thea snakker mye om sin takknemlighet og forsøker i teksten å åpne publikums øyne for Ivar Aasen. Ordvalget rundt temaet er med på å styrke budskapet. Hun bruker ord som "kjærleik", "demokrati" og "hjartespråk" når hun skriver om språket. Ordet "språk" i seg selv er ganske nøytralt, men når hun legger til "hjarte" foran får ordet en mye sterkere mening.

Sist oppdatert 01.05.2018
Skrevet av Åsa Abusland og Marion Federl

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?