Hopp til innhold

Oppgave

Studer ei eksamensoppgave

Å lese og vurdere andres eksamenstekster er god øving før du selv skal opp til eksamen. Nå skal du lese og vurdere to ulike svar på ei oppgave som blei gitt til eksamen våren 2017.

Person som skriver på laptop. Grønt eple ved siden av. Foto.

Studer ei eksamensoppgave

Du skal nå se nærmere på oppgave tre (langsvar) fra oppgavesettet som blei gitt til eksamen i norsk hovedmål våren 2017.

De to første oppgavene skal du gjøre aleine, mens du skal jobbe sammen med tre andre elever om den siste oppgava.

Filer

Oppgave 1

Nedenfor ser du oppgaveordlyden og noen opplysninger om tekstvedlegget som hører med til oppgava. Les nøye og noter:

  • Hva er oppdraget?
  • Hvordan skal det løses?
  • Hvorfor er tilleggsopplysningene om teksten viktige?

Oppgave 3

Vedlegg:

- Thea Idsøe: "Takk, kjære Ivar", 2013

Analyser talen. Bruk begreper fra retorikken.

Kommentar: Når du analyserer, skal du forklare gjennom å bruke relevant fagspråk og vise til konkrete eksempler fra teksten.

Opplysninger om talen til Thea Idsøe:

Det nasjonale språkåret 2013 vart avslutta 6. desember med ei stor tilstelling på Ivar Aasen-tunet i Ørsta. Thea Idsøe (23) fekk oppdraget med å halde avslutningstalen på arrangementet.

Oppgave 2

I neste punkt i denne stien finner du tekstvedlegget som hører med til oppgava. Les gjennom det og noter:

  • Hva er emnet Idsøe snakker om?
  • Hva er det hun vil overbevise publikum om?
  • Hvilken sjanger er valgt?
  • Hva er de viktigste kjennetegna ved denne sjangeren?

Nærles deretter talen. Marker viktige virkemidler du legger merke til, noter tanker du gjør deg under lesinga. Du kan gjerne skrive ut talen slik at du kan streke under og skrive notater rett på arket.

Oppgave 3

Jobb i firergrupper.

  1. Sammenlikn notatene deres og diskuter hvilke momenter dere må ta med i analysen.
  2. Hvilke virkemidler ville dere skrevet om hvis dere var oppe til eksamen? Skriv opp alle sammen og vis hvor i teksten dere har funnet dem.
  3. Hvilke fagbegreper ville dere ellers brukt i teksten deres? Noter dem. Kontroller også at dere har en presis og korrekt forståelse av hva de ulike fagbegrepene betyr.
Sist oppdatert 01.05.2018
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?