Hopp til innhold

Fagartikkel

Analyse av noveller

En av de viktigste ferdighetene i norskfaget er å kunne analysere og tolke tekster. Du får ofte ei slik oppgave på skolen, og også til eksamen. I denne læringsstien får du tips til hvordan du kan gå fram når du skal analysere ei novelle.

LK06
Jente sitter med skriveblokk på knærne og smiler. Foto.

Selv om det ikke er en bestemt fasit på hvordan ei analyseoppgave skal eller kan løses, er det visse moment du bør se etter når du skal skrive oppgava. I korte trekk skal en analyse av noveller besvares ut fra disse spørsmåla:

 • Hva betyr novella – hva er budskapet, hva sier den om et tema?
 • Hvordan er novella laget – hvilke litterære virkemidler har forfatteren brukt?
 • Hvorfor skriver forfatteren teksten på nettopp denne måten?

Analysen din skal avdekke sammenhengen mellom disse momentene.

Novella som litterær tekst

Ei novelle er en episk tekst med bestemte sjangertrekk og kjennetegn: Den er ofte kort og samler seg om noen høydepunkter. Mange noveller har også et avslutningspoeng som kan overraske. Sammenlignet med romanen, som har et breiere perspektiv, er novella mer egna til å presentere avgrensa situasjoner. Novellas korte format gjør den egna til å formidle ei form for innsikt, som for eksempel en forståelse eller opplevelse av livet.

Faser i litterær analyse

Slik kan du gå fram når du skal analysere noveller:

 • Førskriving
  • om tekstens kontekst (den sammenhengen teksten framstår i)
  • relevant informasjon om litterær og historisk periode, forfatter, tematikk, osv. (leit i læremidler eller andre kilder)
 • Nærlesing
  • Les teksten flere ganger og marker sentrale ord og setninger i teksten.
  • Identifiser tekstens motiv og tema.
 • Skriving
  • Beskriv og analyser de viktigste litterære bestanddelene i novella ved hjelp av riktige fagbegrep.
  • Ha fokus på hvordan den litterære teknikken henger sammen med tema i novella.
  • Legg vekt på god oppbygging i hvert avsnitt og god tekstbinding.
 • Sluttføring
  • Bruk ei sjekkliste til å kontrollere språkføring og rettskriving.
Sist oppdatert 23.06.2017
Skrevet av Siv Bente Ringseth

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse