Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til viktige sider ved den litterære retningen som kalles naturalismen
  • kjenne til noen sentrale forfattere og litterære verk fra denne perioden
  • kunne peke på naturalistiske trekk i litteratur og billedkunst