Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva som kjennetegner den litterære perioden som kalles romantisk eller poetisk realisme
  • kjenne til viktige sider ved forfatterskapet til Camilla Collett og Bjørnstjerne Bjønson
  • kunne gjennkjenne romantiske og realistiske trekk i deres diktning