Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringstien, skal du

  • ha kjennskap til viktige sider ved romantikken som litterær retning
  • kjenne til diktninga til Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven, og hva disse to dikterne mente var formålet med dikterkunsten
  • kunne peke på trekk i deres forfatterskap som er typiske for romantikken