Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver til et dikt av Gro Dahle

Allerede på 1960-tallet hadde Jan Erik Vold og de andre profilmodernistene begynt å skrive dikt om hverdagslige emner og å leke med ord og tekst. Denne lekenheten ble videreutviklet i den postmodernistiske lyrikken.

En supermann med koffert som skal ut og sjekke ting. Bilde.

Lyrikere som Triztan Vindtorn (1942–2009), Øyvind Berg (1959–) og Gro Dahle (1962–) skrev ”nonsensdikt” uten mening i vanlig forstand, de blandet tekster fra populærkulturen inn i den tradisjonelt så høykulturelle lyrikksjangeren og de eksperimenterte med musikk og performance.

Oppgave 1

Les diktet " Si at du stapper moren din opp i en koffert. Hva får du da? " av Gro Dahle og jobb med spørsmåla.

  1. Hva tror du forfatteren mener når hun skriver om "å stappe moren sin opp i en koffert"?
  2. Hvordan tolker du de tre siste linjene, "men hun er fortsatt med / halvt skjult / mellom øyebrynene dine"?
  3. Hvordan vil du karakterisere mor-barn-forholdet som blir skildret i dette diktet?
  4. Pek på humoristiske og alvorlige trekk ved teksten.
Sist faglig oppdatert 18.01.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Modernisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell