Hopp til innhold

Oppgave

Rolf Jacobsen: Signaler

Rolf Jacobsen (1907–1994) blir regnet som en av de mest sentrale høymodernistene i norsk lyrikk. Diktene fra debuten Jord og jern (1933) viser en klar fascinasjon for den teknologiske utviklingen.

Forfattar Rolf Jacobsen

Rolf Jacobsen (1907–1994)

Rolf Jacobsen (1907–1994) blir regnet som en av de mest sentrale høymodernistene i norsk lyrikk. Diktene fra debuten Jord og jern (1933) viser en klar fascinasjon for den teknologiske utviklingen.

Men i likhet med andre modernister ser Jacobsen på denne utviklingen også med usikkerhet og med en grunnleggende uro. Hva skjer om menneskene mister kontrollen over teknologien? I diktsamlingen skildrer han det ensomme og til tider fremmedgjorte mennesket i den moderne storbyen.

Oppgave

Rolf Jacobsen: "Signaler"

Les diktet "Signaler" av Rolf Jacobsen.

  1. Et nøkkelord i dette diktet er "signaler". Hva er et signal? Hva bruker vi signaler til?
  2. Hvor mange avsnitt består diktet av?
  3. Diktet har en tydelig todeling. Hvilket ord markerer overgangen til del to?
  4. Hva slags inntrykk av bylivet får vi den første delen av diktet? Er byen preget av bevegelse eller ro, av stillhet eller støy?
  5. Hvordan bygger dikteren opp spenning og forventninger i teksten?
  6. Hva er "byens signaler", ifølge dikteren? Hva slags opplevelse er disse signalene knyttet til?
  7. Hva vil du si er tema i dette diktet?
  8. Pek på modernistiske trekk ved dette diktet. Tenk på både form og tematikk.
Sist faglig oppdatert 18.01.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Modernisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell