Hopp til innhold

Oppgave

Jon Fosse: Nokon kjem til å komme

Jon Fosse (1959–) er den første norske dramatikeren etter Henrik Ibsen som har stor internasjonal suksess. Noen ganger omtales han da også som den "nye Ibsen". Felles for Ibsen og Fosse er iallfall at de eksperimenterer med form og innhold i tekstene sine.

Portrett av den norske forfattaren Jon Fosse

Jon Fosse (1959-)

Fosses modernistiske skuespill setter søkelyset på hvordan moderne mennesker kommuniserer og lever sammen. I skuespillene hans møter vi karakterer – ofte navnløse – som sliter med å nå fram til hverandre. Ordene strekker ikke til. Dialoger og replikker, som tradisjonelt er så viktige i et drama, havner ofte i bakgrunnen. Pausene og det usagte er vel så meningsbærende.

Nokon kjem til å komme

Dramaet Nokon kjem til å komme ble oppført for første gang i 1996. Stykket handler om et par som kjøper seg et hus nede ved sjøen. De ønsker å bo "åleine i kvarandre", men den "tosame einsemnda" de lever i, blir utfordret når mannen som tidligere eide huset, involverer seg i livene deres.

Som de fleste av Fosses dramaer handler også Nokon kjem til å komme om relasjoner mellom nære familiemedlemmer eller mellom par. Stykket tematiserer følelser og konflikter som kan oppstå mellom to mennesker som står hverandre nær – som sjalusi, svik og ensomhet. Fosses fokus på par- og familierelasjoner plasserer ham i en dominerende trend i litteraturen på 1990- og 2000-tallet: Hva slags vilkår har familien i en postmoderne tid? I dramaene til Fosse er det ofte avstand, ensomhet og kommunikasjonsproblemer som preger familielivet.

Oppgave

Arbeid med et dramautdrag

Les første del av dramaet Nokon kjem til å komme (til og med side 27).

  1. De tre personene i stykket heter helt enkelt han, ho og mannen. Kan du tenke deg en grunn (eller flere) til at forfatteren ikke har gitt karakterene navn?
  2. Han og ho har flyttet til et hus som ligger ensomt til. Hvorfor har de gjort dette?
  3. Hva slags inntrykk får du av forholdet mellom de to? Virker de trygge på hverandre? Begrunn svaret ditt.
  4. Hva skjer egentlig i denne første delen av dramaet?
  5. Hva gjør alle gjentakelsene og pausene med tempoet i handlingen?
Sist faglig oppdatert 19.01.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Modernisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell