Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til modernistisk litteratur
  • ha kjennskap til noen sentrale norske modernistiske lyrikere
  • ha kjennskap til noen sentrale internasjonale modernistiske lyrikere
  • kunne identifisere modernistiske trekk i noen utvalgte dikt