Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Oppgaver til Is-slottet

Tarjei Vesaas sin roman Is-slottet kom ut i 1963 og fikk året etter Nordisk råds litteraturpris. I 1987 ble romanen filmatisert av regissør Per Blom. Her er filmomtale og analyseoppgaver til filmen, og oppgaver til adaptasjonen fra roman til film.

LK06

Adaptasjon – fra roman til film

  1. Bøkene til Tarjei Vesaas er fulle av naturskildringer, symboler og «undertekst». Hvilke utfordringer tror du dette kan ha skapt for filmskaperne?
  2. På hvilken måte er handlingen i filmen annerledes enn handlingen i Vesaas' roman? Er det noe som er utelatt? Noe som er lagt til? Og hva gjør det i så fall med din tolkning av bok og film?
  3. Hvordan blir Siss og Unn skildret i boka? Synes du filmens Siss og Unn ligner på bokas? Begrunn svaret ditt.
  4. Hvordan skildres vennskapet mellom dem i boka? Hvordan skildres for eksempel de vare følelsene de har for hverandre? Hvordan skildres det som ikke blir sagt mellom dem? Og hvordan gjøres dette i filmen? Svar med å sitere fra boka og vise til konkrete virkemidler i filmen.
  5. Hvordan beskrives isslottet i boka? Svar med å sitere konkret fra noen steder i boka der isslottet beskrives. Hva slags funksjon tenker du isslottet har? Hvordan skildres isslottet i filmen? Var det slik du så det for deg da du leste boka?
  6. Hvordan vil du tolke avslutningen i boka? Og i filmen?
  7. Ofte snakker man om at mens man forteller gjennom «telling» (å fortelle) i en bok, forteller man gjennom «showing» (å vise) i en film. Men Vesaas sine bøker er så fulle av symboler, naturskildringer og uuttalte ting at man kan diskutere om han også viser, og overlater til leseren å tolke det de «ser». Hva tenker du om dette? Hva er usagt i boka? Hva er usagt i filmen?
  8. Diskuter om temaene som tas opp, er de samme i boka og filmen.
  9. Er dette en vellykket adaptasjon? Begrunn svaret ditt.
Sist oppdatert 19.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Modernisme