Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha fulgt denne læringsstien skal du:

  • ha kjennskap til Norges første kvinnelige forfatter
  • ha kjennskap til noen sentrale tekster av Dorothe Engelbretsdotter
  • ha lest og lyttet til utdrag fra Siælens Sang-Offer
  • ha trent på å kommentere form og innhold i tekster fra Siælens Sang-Offer
  • kunne sette tekster av Dorothe Engelbretsdotter inn i en kulturhistorisk sammenheng