Hopp til innhold

Oppgave

Herder og folkeånden

Oppgaver om Johann Gottfried Herder og nasjonalromantikken.

Fra Telemark malt av Erik Erenskiold 1883

"Fra Telemark" er malt av Erik Werenskiold i 1883.

Oppgave 1

Les fagartikkelen På leiting etter den norske folkesjela (relatert) og svar på spørsmålene:

  1. Hvem var Herder? Lag en beskrivelse av ham ut fra hva du vet om ham.
  2. Gjør rede for Herders syn på hva som bør være utgangspunkt for en nasjonalstat.
  3. Hva menes med begrepet "folkeånd" eller "folkesjel"? Er dette begreper man bruker i dag? I så fall, betyr de det samme i dag som på Herders tid?
  4. Hvorfor er Herder sentral for "det norske prosjektet"?

Oppgave 2

Herders tenkning var sentral for det som har blitt omtalt som nasjonalromantikken.

Les fagartikkelen om nasjonalromantikken i Store norske leksikon:

Svar på følgende oppgaver:

  1. Hva kjennetegner nasjonalromantikken?
  2. Hvilke eksempler på nasjonsbyggende arbeid finner du i teksten?
  3. Til slutt: Hvilken sammenheng ser du mellom det du har lest om Herder, og det du har lest om nasjonalromantikken?
Sist faglig oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell