Hopp til innhold

Litterære tekster

Nordmannen

Ivar Aasens dikt "Nordmannen" har mange nasjonalpatriotiske trekk. Men i motsetning til i en del andre fedrelandssanger er det nordmannens arbeid og slit som står i sentrum.

Robåter og fiskeskøyter. Maleri.

Et fotografi av norske fiskere håndkolorert av Anders Beer Wilse.

Nordmannen

0:00
-0:00

Millom Bakkar og Berg ut med Havet
heve Nordmannen fenget sin Heim,
der han sjølv heve Tufterna gravet
og sett sjølv sine Hus uppaa deim.

Han saag ut paa dei steinutte Strender;
det var ingen, som der hadde bygt.
"Lat oss rydja og byggja oss Grender,
og so eiga me Rudningen trygt."

[...]

Han saag ut paa det baarutte Havet;
der var ruskutt aa leggja ut paa;
men der leikade Fisk ned i Kavet,
og den Leiken den vilde han sjaa.

Fram paa Vetteren stundom han tenkte:
Giv eg var i eit varmare Land!
Men naar Vaarsol i Bakkarne blenkte,
fekk han Hug til si heimlege Strand.

Og naar Liderna grønka som Hagar,
naar det laver av Blomar paa Straa,
og naar Næter er ljosa som Dagar,
kann han ingenstad vænare sjaa.

[...]

(Aasen, 1868, s. 69–70)

Kilde

Aasen, I. (1868). Lauvduskar I/II. Det Norske Samlaget.

Sist faglig oppdatert 22.03.2018
Skrevet av Ivar Aasen

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell