Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

    • kunne identifisere ulike forestillinger om hva som er typisk norsk i eldre tekster og tekster fra vår tid, og se likheter og forskjeller
    • kjenne til aktuelle debatter om «det norske»
    • forstå hvordan ulike kulturuttrykk preger hvordan vi nordmenn oppfatter oss selv og personer som ikke er etnisk norske