Hopp til innhold

Oppgave

Norrønt språk og moderne norsk

Oppgaver om skrifttegn, språklyder, grammatikk og setningsbygning i norrønt og moderne norsk.

Vikingskip i sollys. Illustrasjon.

Oppgave 1: Uttale

Hvordan ble disse ordene uttalt på norrøn tid? Og hvordan uttaler vi dem i dag?

 • Gísli, geit, garðr
 • hvítr, hringr
 • kærleikr, kirkja, kviða (= dikt)
 • Ragnarr
 • hersir (= høvding)
 • vegr
 • øx
 • veizla (= hjelp)
 • þórr (= Tor)
 • óðal (= odel)
 • falla
 • hafa
 • kona
 • ull
 • gráta
 • dróttning
 • Úlfr
 • kaupa
 • Eyvindr

Oppgave 2: Bokstavtegn

 1. Det finnes en bokstav i norrønt som ikke står på lista ovenfor. Bokstaven finnes ikke i moderne norsk. Hvilken bokstav er dette?
 2. Moderne norsk har et bokstavtegn som ikke fantes i norrønt. Hvilket bokstavtegn er dette?
 3. Finnes det stumme bokstaver i norrønt? Og i moderne norsk?
 4. Hvordan er lange vokaler markert?

Oppgave 3: Les og oversett

Prøv å lese disse tre ordtakene høyt, og oversett dem til moderne norsk:

 • Sjaldan getr sofandi maðr sigr.
 • Allir eldar brenna út um siðr.
 • Þat er hræddr maðr sem ekki þorir at skjalfa.

Oppgave 4: Setningsbygning og kasus

 1. Moderne norsk har langt fastere setningsbygning enn norrønt. Hva er årsaken til dette?
 2. Hva er et kasussystem?
 3. Hva vil det si at preposisjonene styrte ulike kasus i norrønt? Gi eksempler på faste preposisjonsuttrykk i moderne norsk, der vi ser rester av kasusbøyning.
 4. Norrønt hadde et omfattende bøyningssystem. Adjektiv, bestemmerord, verb, substantiv og pronomen ble bøyd. Vis gjennom eksempler at disse ordklassene har (noe) bøyning også i moderne norsk.
 5. Hva er samsvarsbøyning? Har vi samsvarsbøyning i moderne norsk?
 6. Hvilke(t) setningsledd stod i nominativ, akkusativ respektive dativ i norrønt?
 7. Hva ble genitiv brukt til i norrønt?
 8. Gi eksempler på genitiv i moderne norsk. Hvilke alternative uttrykksmåter har vi i moderne norsk?
 9. Se på setningene nedenfor. Hvem slår hvem? Markér subjekt og objekt i de to setningene på moderne norsk:
  Olav slår Helga.Helga slår Olav.
  Óláfr slær Helgu.Helga slær Óláf.
  Helgu slær Óláfr.Óláf slær Helga.
 10. Hva er subjektsformene av navnene Helga og Olav i norrønt, og hva er objektsformene?
 11. Hvorfor var rekkefølgen av setningsleddene ikke så viktig for en norrøn språkbruker?
 12. Hvilket setnngsledd står vanligvis først i setningen i moderne norsk - subjektet eller objektet?
 13. Hvorfor er vi nødt til å være nøye med rekkefølgen i moderne norsk?

Oppgave 5: Verbbøyning

 1. Gi noen eksempler på tidsbøyning i moderne norsk.
 2. I norrønt hadde verbene person- og tallbøyning i tillegg til tidsbøyning. Hvilket setningsledd rettet verbet seg etter i person og tall?
 3. Kjenner du noen moderne språk der verbet også har person- og tallbøyning?
Sist faglig oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell