Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lag en reportasje om foreldreaksjonen mot samnorsk

I denne oppgava skal du sette deg inn i debatten om samnorsk og lage en reportasje fra foreldreaksjonen mot samnorsk med utgangspunkt i to videoklipp.

LK06

Research

Se videoinnslaget fra Åpen videregående på NRK Skole. Les fagteksten Språkdebatt og språkpolitikk fra 1900 til 1960.

Svar på spørsmåla:

  1. Når oppsto ideen om at bokmål og nynorsk burde nærme seg hverandre?
  2. Hvilke prinsipper blei lagt til grunn for tilnærmingsformene?
  3. Hvorfor reagerte enkelte på dette prinsippet?
  4. Når blei ideen om samnorsk endelig skrinlagt?

Lag en reportasje

Se videoklippet om samnorsk og sett deg inn i emnet periodeomtalen Modernisme og realisme.

  • Tenk deg at du er reporter. Du skal lage en kort reportasje fra en demonstrasjon mot samnorsk.
  • Reportasjen skal også inneholde et intervju med forfatteren Arnulf Øverland og med en av foreldrene som deltar i foreldreaksjonen mot samnorsk.
  • Du kan velge om du vil lage en radioreportasje eller en avisreportasje. Det kommer an på hva slags teknisk utstyr du har tilgang til.
  • Dersom du velger å lage en avisreportasje, kan du bruke historiske bilder som du finner på Internett til å illustrere teksten. Husk å lage bildetekster, tittel, mellomtitler og ingress.
Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk