Hopp til innhold

UTGÅTT - Norsk (PB) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Språkhistorie og språkpolitikk

Språket er i stadig endring. Språkhistoria forteller oss hvordan historiske hendelser, teknisk utvikling og politiske beslutninger har påvirka språkutviklinga fra norrøn tid og fram til i dag.

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk