Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er universell utforming?

Universell utforming (UU) dreier seg om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de blir tilgjengelige for så mange mennesker som mulig.

Voksen og barn står ved datamaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Universell utforming er et begrep som du må kjenne til når du skal arbeide som barne- og ungdomsarbeider. Når nye barnehager, skoler og fritidsklubber skal tegnes, er det viktig at man tenker universell utfoming fra første strek.

Definisjonen av UU i Norge

"Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.

Innenfor boligsektoren innebærer dette at man ved nybygging, rehabilitering og ombygging skal vektlegge at både boenheter, fellesområder og utearealer skal være brukbare for et vidt spekter av mennesker: barn, eldre, synshemmede og bevegelseshemmede i tillegg til spreke tjueåringer. Småbarnsforeldre skal kunne ta med seg barn i barnevogn, og ukjente besøkende skal kunne finne fram. Dette gir boligområder som er brukbare for flere og enklere for mange, ved hjelp av tiltak som er nødvendige for noen."

Universell utforming - husbanken

Skal øke selvstendigheten

Når du skal ta barn og unge med deg ut av barnehagen eller skolen, må du ha kunnskaper om hvilke områder som er tilrettelagt for alle

Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle livet og øke livskvaliteten for alle. Universell utforming er et middel til økt selvstendighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Utfordringer til deg

  1. Hva er universell utforming?
  2. Hvorfor er universell utforming viktig?
  3. Hvem har nytte av at samfunnet legger til rette for universell utforming?
  4. Finn ut hvordan det står til med universell utforming i din kommune eller bydel. Dette kan gjøres på en rekke ulike måter:
    • Prøv dere som blinde eller bevegelseshemmete i kommunen.
    • Intervju politikere, lærere, førskolelærere eller andre.
    • Ta bilder og sammenlign med bildene under «Relasjoner».
CC BY-NC-SASkrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 31.01.2019

Læringsressurser

Universell utforming

Fagstoff