Hopp til innhold

Fagartikkel

Holdninger til tobakk og rusmidler

Barn og unges holdninger til rusmidler avgjøres blant annet av hva foreldre og venner tenker og gjør. Oppvekstsmiljøet har også stor betydning, og også indre eller psykologiske faktorer.

LK20LK06

For eksempel kan vi i utgangspunktet synes at det å snuse er ekkelt, men hvis mange i omgangskretsen vår snuser, kan vi bli eksponert for dette i en slik grad at vi selv får lyst til å prøve. Holdningene våre har da endret seg gjennom eksponering.

Våre holdninger kan for eksempel formes av det vi lærer på skolen, av foreldre og venner, ved overtalelser og under sosialt press, og ved at vi blir eksponert for noe – for eksempel gjennom reklame.

Rollemodell

Som barne- og ungdomsarbeider er det viktig å ha et avklart, reflektert og ikke minst informert forhold til rusmidler. Du bør kjenne til forskjellige rusmidler, skadevirkninger ved bruk, lover som regulerer bruk, og ikke minst må barne- og ungdomsarbeideren ha et fornuftig forhold til rusmidler.

Som barne- og ungdomsarbeider er du i en unik posisjon til å hjelpe barn og ungdom til å ta fornuftige valg.

Det er viktig at du i ditt daglige arbeid er bevisst din posisjon som rollemodell for de barna du jobber med. Som rollemodell må du ta de riktige valgene.

Hva er vi mottakelige for?

Våre holdninger forteller både oss selv og omverdenen hva vi liker og ikke liker.

  • Hva er vi mottakelige for?
  • Hvordan oppfatter vi, og hva mener vi om forskjellige emner, saker og personer?

Ulovlige og lovlige rusmidler

Det er viktig at vi skiller mellom ulovlige og lovlige rusmidler.

Alle over 18 år får kjøpt tobakksprodukter. Det er forbudt for butikker å selge tobakksprodukter til personer under 18 år. Bryter butikkene denne loven, kan de bli bøtelagt eller få annen straff.

Det vil alltid være problematisk, og det kan få alvorlige konsekvenser for den det gjelder, å bruke stoffer som er ulovlige i Norge. Blir du tatt for bruk av ulovlige stoffer, kan du bli straffet og få dette på politiattesten din. En rein politiattest er ofte en forutsetning for å kunne jobbe med barn og unge.

Er du over 18 år, har du lov til både å kjøpe og å innta visse former for alkohol, men det er viktig å forstå at med denne retten kommer også et ansvar. Inntaket bør være svært moderat og aldri i forbindelse med jobb. Som barne- og ungdomsarbeider er du en betydningsfull person for andre. Barn som du jobber med, ser opp til deg. Foreldre som overlater barna sine til deg hver dag, og medarbeiderne på arbeidsplassen din må kunne stole på dømmekraften din og at du er pålitelig i arbeidet ditt.

Selv om du røyker eller snuser, er det ingen grunn til å vise dette til barna rundt deg. Det vil derfor være en svært god ide å ikke røyke eller snuse på jobben. Vent til du har fri.

Hvis barn eller unge stiller deg konkrete spørsmål knyttet til alkohol, bør du svare direkte til den eller dem som spør, og du må være nøktern og saklig i svarene dine. Ikke bagatelliser svarene dine eller på noen måte ufarliggjør rusmidler. Er du i tvil om hvordan du skal svare, kan det være lurt å snakke med en mer erfaren kollega eller veileder der du jobber. Husk at bruken av ulovlige rusmidler aldri kan forsvares.

Utfordringer til deg

  1. Beskriv hva begrepet holdninger betyr.
  2. Hvorfor bør barne- og ungdomsarbeideren være bevisst sine egne holdninger til tobakk og rusmidler?
  3. Hvordan påvirkes holdningene våre til rusmidler?
  4. En del barn er svært kritisk til foreldrenes røyking, men begynner selv å røyke når de blir ungdommer. Diskuter hva årsaken til dette kan være.
  5. Hva er årsaken til at røyking og bruk av rusmidler er forbudt på skoler?
  6. Hvordan bør du reagere dersom en ungdom røyker på skolens område?
  7. Hvordan kan du reagere dersom du ser at det foregår salg av alkohol i skolegården?
Gate med brostein. Foto.

Bildetekst: Kristoffers slåsskamp ble sponset av mamma og pappa. Holdningskampanje fra Vinmonopolet.

Sist oppdatert 21.05.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid