Hopp til innhold

Fagartikkel

Skadevirkninger

Alkohol kan være svært avhengighetsskapende. Hvis en drikker mye over tid vil alkoholen kunne skade kroppens indre organer og svekke personens evne til å fungere sosialt, fysisk og psykisk.

Mann som holder på hodet og ser ned. Foto.

Alkoholens effekt

Alkohol har en dempende og bedøvende effekt på kroppen. Hos den som drikker for mye alkohol, svekkes ofte dømmekraften og evnen til å konsentrere seg, og personen får ofte store humørsvingninger og endrer personlighet. Alkohol har også en søvndyssende effekt. I tillegg blir også bedømmelsesevnen svekket og hukommelse redusert.

Det er viktig å være oppmerksom på at det ofte er store individuelle forskjeller, og forskjellene har også sammenheng med alkoholkonsentrasjonen i blodet. Alkoholen suges opp i blodet via magesekken og tarmene, og ruseffekten inntreffer etter ca. 20 minutter. På den tiden er alkoholen fraktet rundt i kroppen via blodet til cellene våre.

Det er knyttet en betydelig helserisiko til et stort alkoholinntak. Det øker blant annet risikoen for enkelte former for kreft og leversykdommer. Det er også en fare for høyt blodtrykk og hjerneslag.

Mengden av alkohol i blodet regnes i promille. 1 promille tilsvarer 1 gram alkohol per liter blod. Hvor mye en drikker, hva man drikker, og om en drikker alkohol på tom mage, avgjør promillen. I Norge er promillegrensen for å kjøre bil 0,2. Ved promille på mellom 1 og 2 blir en ofte ustø, sløv, får vanskeligheter med å snakke og å holde seg våken. Det er også vanskelig å ta vare på seg selv med en så høy promille. Ved svært høy promille kan pustesenteret i hjernen lammes. En alkoholkonsentrasjon på omkring 3 promille eller høyere kan være dødelig.

Slik påvirkes kroppen av promillenivået

  • 0,2: Øyets evne til å fokusere hurtig og å omstille seg fra lys til mørke reduseres.
  • 0,5: Du blir litt «pussa». Evnen til å oppfatte situasjonen og å reagere presist på den blir dårligere.
  • 0,8: Du får nedsatt koordinasjonsevne og økt reaksjonstid.
  • 1,0: Du blir mindre oppmerksom, får dårligere konsentrasjonsevne, begynner å bli trett og får nedsatt balanse- og bevegelsesevne.
  • 1,5: Bevegelsesevnen er redusert, og talen er sløret.
  • 2,0: Du får forgiftningssymptomer og har ingen selvkontroll lenger.
  • 3,0: Du har ingen kontroll med urinblæra og står i fare for å miste bevisstheten.

Kilde: Helsedirektoratet

Alkohol og svangerskap

Gravide anbefales ikke å drikke alkohol da fosteret får samme alkoholprosent som moren. Alkohol er det rusmiddelet som vi med størst sikkerhet kan si at skader fosteret. Noen barn fødes med føtalt alkoholsyndrom (FAS) fordi mor har drukket under svangerskapet. FAS innbefatter hjerneskade, veksthemming og spesielle ansiktstrekk.

Ny forskning viser at også mindre mengder alkohol kan gi økt fare for skader, for tidlig fødsel, spontanabort med mer. Også under amming bør man være svært forsiktig med alkohol da alkoholen går over i morsmelken. (Kilde: Helsedirektoratet)

Sist faglig oppdatert 09.03.2018
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter