Hopp til innhold

UTGÅTT - Helsefremmende arbeid (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vokse opp i trygge omgivelser. De skal ha like tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av hvor de bor. Du skal gjøre deg kjent med hvordan oppvekstmiljøet påvirker barn og unges utviklingsmuligheter.

Rus- og tobakksforebyggende arbeid

Rus- og tobakksforebyggende tiltak er et av de viktigste fokusområdene for å sikre en god helse for barn og ungdom. Barne- og ungdomsarbeidere skal være gode rollemodeller i dette arbeidet.

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter