Hopp til innhold

Oppgave

Årets høytider og mattradisjoner

Mange av høytidene er knyttet til årstider eller bestemte datoer. Høytidene varierer også med kultur og religion, og alle merkedager har som oftest sine egne mattradisjoner. Du bør kjenne litt til de religiøse høytidene og tradisjonene som blir markert her i landet.

Her kan du lage deg en oversikt over de tradisjonene du kjenner til, og som du mener feires i ulike typer institusjoner for barn og ungdom. Skjemaet kan du kopiere over i notatmappen din.

MÅNED TRADISJON BESKRIVELSE MATTRADISJON
Januar


Februar


Mars


April


Mai


Juni


Juli


August


September


Oktober


November


Desember


Som barne- og ungdomsarbeider må du også vite litt om høytider og mattradisjoner i andre religioner. Kopier skjemaet over i notatmappen. Bli enig med læreren om hvilke religioner du bør vite noe om, og fyll ut. Eksempler kan være islam eller jødedommen.

RELIGION:............................................................................................

MÅNED TRADISJON BESKRIVELSE MATTRADISJON
Januar


Februar


Mars


April


Mai


Juni


Juli


August


September


Oktober


November


Desember


Sist faglig oppdatert 21.11.2018
Skrevet av Kjell Arne Standal

Læringsressurser

Kost og ernæring

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter