Hopp til innhold

Fagartikkel

Måltidene

Måltidene finner sted dag etter dag og gir gode muligheter for læring på mange områder. Et måltid handler om mye mer enn å spise.

forskjellige typer frukt og grønnsaker. Foto

Måltider betyr samhandling og felleskap. De er en del av dannelsen vår og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Barn lærer av å se på hverandre. De påvirker hverandre på godt og vondt, også når det gjelder mat.

Det er viktig at personalgruppen har en felles oppfatning av hvilken betydning måltidene skal ha til hverdags og ved spesielle anledninger. Hele personalgruppen bør gå gjennom de nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen. De bør legges til grunn når barnehagen skal definere felles målsettinger for måltidene i barnehagen. Det er viktig å ta utgangspunkt i barnehagens situasjon når det gjelder barnegruppen, personalgruppen, åpningstider og fysiske og økonomiske rammebetingelser.

Ved at man bruker måltidene bevisst som en pedagogisk arena, vil måltidenes helhetlige verdi i barnehagehverdagen bli bedre ivaretatt.

Del av fagteksten «Barnehagen har et ansvar». Kilde: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet oppdaterer sidene sine kontinuerlig.

Sist faglig oppdatert 13.12.2018
Skrevet av Helsedirektoratet

Læringsressurser

Kost og ernæring

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter