Hopp til innhold

Fagartikkel

Mat på skolen og i skolefritidsordningen

På denne siden finner du fagstoff om mat for barn på skolen og SFO. Skolen har et medansvar for at skolebarn får kunnskap om kosthold og gode matvaner.

forskjellige typer frukt og grønnsaker. Foto

Hensikten med skolemåltidene er

 • å gi energi og overskudd til å møte utfordringene i skolehverdagen
 • å være en arena for trivsel og fellesskap


På skolen er det vanlig at barna har med seg matpakke, men mange skoler prøver i tillegg ut ulike ordninger med mat på skolen.

På SFO spiser barna ett eller flere måltider. Enkelte steder har barna med seg matpakke mens de andre steder får mat servert.

Mange barn i denne aldersgruppen setter pris på å få delta i matlagingen. De er flinke til å dekke bord og kan gjerne gå ut for å hente blomster og naturmateriell å pynte bordet med.

Under relatert innhold finner du blant annet

 • retningslinjer for skolemåltidet som vil hjelpe deg når du skal sette sammen skolemåltidet
 • utdrag fra Helsedirektoratet sine sider om skolefrukt
 • utdrag fra Helsedirektoratet sine sider om kosthold for barn og unge

Dersom det skal serveres fellesmåltider, er det beste å velge matvarer som alle barna kan spise, men for noen barn må man tilrettelegge måltidene. Det gjelder barn som trenger andre matvarer på grunn av helse, kultur eller religion. I tilfeller der barnet må ha annen mat enn resten av gruppen, er den beste kilden til informasjon vanligvis barnet selv eller foreldrene. Det er svært viktig at du har kunnskap, slik at barnet får riktig mat. Internett og bøker er også gode kilder til slik informasjon.

Utfordringer til deg

Oppgaver til "Mat i skole og skolefritidsordning"
 1. Gå til Matportalen.no via lenkesamlingen. Her finner du et undervisningsopplegg om kosthold for skolen. Se gjennom dette, og diskuter i grupper hvordan det kan brukes i skolen.
 2. På ungdomstrinnet fikk du en kokebok. Denne kan du med fordel bruke også dette skoleåret. Hvorfor tror du departementet gir denne boken til alle ungdomsskoleelever?
 3. Gå til Helsedirektoratets sider om kost i skolen. Gjør deg kjent med nettsidene, og ta notater slik at du vet hva som finnes der. Merk deg at det også finnes mange fine vedlegg. Adressen til Helsetilsynet finner du i lenkesamlingen.
 4. Ta kontakt med noen barneskoler og still dem følgende spørsmål:
  Hvordan organiseres matpausene?
  Har de fellesmåltider for hele skolen?
  Hvilke typer drikke får barna tilbud om?
  Har de fruktordning, og hvordan organiseres den?
  Hvordan skapes det trivsel under måltidene?
  Andre relevante kostholdsspørsmål dere måtte ha.
 5. Hvordan kan skolemåltider bidra til trivsel og fellesskap?
 6. Hva menes med at barn sosialiseres under måltidet?
 7. Finn ut hvordan SFO-ene i din kommune eller bydel har organisert måltidene.
 8. I lenkesamlingen finner du Helsedirektoratets retningslinjer for skolemåltidet. Lag en plakat med innholdet fra denne, og heng den opp i klasserommet.
 9. Fordypningsoppgave: Les brosjyren om fysisk aktivitet og måltider i skolen. Ta notater mens du arbeider. Hva mener du om forslagene som kommer fram i dette dokumentet? Brosjyren finner du i lenkesamlingen.
 10. Studer brosjyrene i lenkesamlingen. Ta notater og finn oppskrifter du kan prøve ut.

Oppgaver til filmen "Ungdom og matpakke"
 1. Hva bør man tenke på når man skal lage matpakke?
 2. Hva er det viktigste med matpakken?
 3. Diskuter rådene som seerne kommer med i filmen.
 4. Hva kan man servere til et barn som ikke er glad i brød?
 5. Diskuter fordeler og ulemper med å ha mye mat i kjøleskapet.
 6. Er grove bagetter bedre enn fine?
Sist faglig oppdatert 04.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Kost og ernæring

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter