Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan blir havet påvirket av CO₂ i lufta?

Jobb videre med modellen din. Bruk det du har lært, til å gjøre forbedringer.

LK20
Mann med snorkleutstyr fester et nett på havbunnen. Foto.

Hva tror du om CO₂ i vann?

Oppgave 1

Skriv en kort oppsummering av det du fant ut i forsøket med CO₂ og vann:

 • Kan CO₂ overføres fra luft til vann?
 • CO₂ blir frigjort til atmosfæren når vi brenner fossilt brensel. Med bakgrunn i det du har gjort: Hvordan tror du CO₂ i atmosfæren kan påvirke havene våre?

Gjør forbedringer i modellen din.

Oppgave 2

Legg til variabler og sammenhenger ut fra det du nå har lært om:

 • CO₂-kilder i miljøet
 • hvordan CO₂ kan overføres fra luft til vann
 • CO₂-lagre («noe» som tar opp CO₂ og lagrer det)

Gjør forbedringer i modellen (concord.org).

Hallo fra ALOHA!

Oppgave 3. Analyser data fra ALOHA-stasjonen.

Analyser dataene fra ALOHA-stasjonen. Dataene ligger i et regneark som du finner under «Tabeller».

Ved ALOHA-stasjonen har de samlet målinger av

 • CO₂-konsentrasjonen i vann
 • surhetsgraden i vannet
 • CO₂-konsentrasjon i luft

Prøv dere fram, og lag grafer som viser sammenhengen mellom ulike kombinasjoner av disse tre variablene.

Analyser data fra ALOHA-stasjonen i SageModeler (concord.org).

Oppgave 4

Test modellen din, og kjør simuleringer. Når du kjører en simulering, blir det generert data som passer til de betingelsene du har satt i modellen din.

Oppgave 5

Lag grafer av dataene du får, og sammenlign dem med grafer basert på data fra ALOHA-stasjonen.

Oppgave 6

 1. Velg ett eksempel, og beskriv mønsteret du observerer mellom to ulike variabler.
 2. Bruk grafene der du har sett på sammenhengene mellom to av disse variablene: CO₂ i atmosfæren, CO₂ i havet og surhetsgrad i havvann.
 3. Er det mulig å avgjere hvilken variabel som er «årsak» og hvilken variabel som utgjør «effekt»? Forklar svaret ditt.
 4. Bruk grafen fra modellen din, og sammenlign med tilsvarende graf lagd på grunnlag av ALOHA-datamaterialet.
 5. Tror du modellen din beskriv sammenhengen mellom CO₂ i lufta, CO₂ i havet og surhetsgraden i vannet på en nøyaktig måte?
 6. Forklar hvorfor / hvorfor ikke.
 7. Vurder hvilke endringer du kan gjøre i modellen din slik at den samsvarer bedre med måledataene fra ALOHA.
 • variabler
 • sammenhenger
 • ingenting
 • annet

Kan du, på grunnlag av grafene du har lagd, gi en konklusjon om sammenhengen mellom CO₂-konsentrasjon i atmosfæren, CO₂-konsentrasjon i havet og surhetsgraden i vannet?

Forklar hvordan du kommer fram til konklusjonen din.

Er det fremdeles noe som er usikkert i modellen din?

Denne siden er en bearbeidet utgave av https://authoring.concord.org/sequences/429/sequence_run/47a6e45f7256c43149b570942a5af4376673dcc6?show_index=true

Sist oppdatert 17.11.2019
Skrevet av Tom Bielik, Dan Damelin og Steve Roderick
Rettighetshavere: Concord Consortium og The CREATE for STEM Institute

Læringsressurser

Modell av havforsuring