Hopp til innhold

Oppgave

Hvilke konsekvenser har havforsuring for organismene i havet?

Undersøk hvordan ulike arter kan påvirkes av havforsuring, og bruk det du finner ut, til å gjøre forbedringer i modellen din.

LK20
Havsnegle svever fritt i vannet. Foto.

Undersøk effekten på ulike arter

Oppgave 1

Undersøk hvordan noen arter som lever i havet, blir påvirket av havforsuring.

Lag en kort oversikt som for eksempel inneholder navn på aktuelle arter, utbredelse, tilstand og viktighet (økologisk og økonomisk)

Mulige konsekvenser av havforsuring

Oppgave 2

Åpne den siste versjonen av modellen din i SageModeler.

Legg til variabler for det du har funnet ut om havforsuring og organismene som kan bli påvirket av det.

Gjør forbedringer i modellen din i SageModeler. (concord.org)

Oppgave 3

Hvilke endringer gjorde du i modellen din?

  • variabler
  • sammenhenger mellom variabler
  • andre ting
  • ingen endringer

Forklar hvorfor du gjorde disse endringene.

Oppgave 4

Hva er du fortsatt usikker på i modellen din?

Denne siden er en bearbeidet utgave av https://authoring.concord.org/sequences/429/sequence_run/47a6e45f7256c43149b570942a5af4376673dcc6?show_index=true

Sist oppdatert 25.11.2019
Skrevet av Tom Bielik, Dan Damelin og Steve Roderick
Rettighetshavere: The Concord Consortium og The CREATE for STEM Institute

Læringsressurser

Modell av havforsuring