Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Stoffer og materialer

Alt stoff er bygd opp av partikler: atomer, ioner og molekyler. Partiklene tiltrekkes av hverandre og holder sammen i større eller mindre grad. Dette er grunnlaget for egenskaper og reaksjoner til ulike stoffer og materialer.

Karbon bygger opp verden

Karbon finnes nesten overalt og inngår i flere forbindelser enn noe annet grunnstoff. Vi finner karbon i diamant, karbondioksid, plast, druesukker og mange millioner andre forbindelser og stoffer.

Læringsressurser

Karbon bygger opp verden

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
Du er her