Hopp til innhold

Oppgave

Sosiale medier og digitale trusler

Ungdomsgutt som datahacker. Foto.

Justisdepartementet driver nettsiden dinutvei.no, som gir råd til mennesker som er utsatt for nettovergrep og digital vold. IKT-senteret har en nettressurs om personvern og nettvett for barn og unge i alderen 9–18 år. Målet er å gi økt bevissthet og kunnskap om personvern og de valgene ungdommene tar ved bruk av digitale medier. Digital dømmekraft handler om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Gå inn på hjemmesiden dubestemmer.no, og velg aldersgruppen 13–18 år.

Her får du fire temaer å velge mellom:

  • personvern
  • sosial på nett
  • uønskede hendelser
  • digitale spor

Klassen deles i fire grupper som hver får ett av de fire temaene å jobbe med.
Gruppene leser seg opp på det valgte temaet.
Gruppene lager en presentasjon og/eller plakat om sitt tema og framfører i klassen.

Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Hindrik Sants

Læringsressurser

Trusselbilde

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale

  • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.