Hopp til innhold

Fagartikkel

Ny teknologi

I ulike sammenhenger snakker vi ofte om ny teknologi, ledende teknologi eller morgendagens teknologi. Det er ikke alltid like klart hva som hører til hvor i disse begrepene, men det som er sikkert, er at den teknologiske utviklingen sørger for stadig nye muligheter, utfordringer og noen ganger også trusler.

Datahacking. Foto.

Datatilsynet har som en av sine oppgaver å sikre at ingen utsettes for ulovlig overvåking. De godkjenner lagring av personopplysninger, bruk av overvåkingskameraer og andre tiltak der en må ta hensyn til personvern.

Stadig oftere opplever vi dilemmaer der hensynet til personvernet for ærlige og fredelige mennesker må veies opp mot behovet for å kartlegge og avsløre kriminalitet eller terror.

Overvåkingskameraer

Et av de synligste og sterkeste tiltakene er kameraovervåking. I dag må en begrunne behovet for å få tillatelse til å bruke slike kamera. Sikring av butikker og andre bygg eller offentlige samlingsplasser kan være gode argumenter for å få slik tillatelse.

Overvåkingskameraer kan også misbrukes. Et eksempel på det er «skimming», der kriminelle med skjulte kameraer filmer den personlige koden til kunder som er i ferd med å ta ut penger fra minibanken.

Tv-overvåkning skilt. Foto.

Skanning

Skanning av varer har utviklet seg fra passivt å lese av informasjon til å kommunisere aktivt innenfor hele verdikjeden. Skanning er sentralt i nye betalingsløsninger og kan være knyttet til biometriske data.

Når en yrkessjåfør skanner en pakke, kan han blant annet få oppdatert informasjon om

  • kjøreruten – for eksempel om bilen ligger foran eller etter planlagt rute, eller om det har kommet nye oppdrag som endrer ruten
  • fakturering av både varer og distribusjon
  • bestilling av nye varer der utlevering og salg er koblet til systemer som beregner nye behov, for eksempel i dagligvarebransjen
  • reklamasjon og skader som kan behandles elektronisk på bakgrunn av informasjon som er lagret
Ungdomsgutt som datahacker. Foto.

Åpne nettverk

Mange offentlige nettverk er åpne, og andre kan lett åpnes av erfarne hackere. Offentlige nettverk kan brukes til å overvåke datatrafikk og hente ut informasjon som kan brukes til å begå kriminelle handlinger. Vi kaller dette fenomenet for «sniffing». Siden vi daglig omgir oss med ny teknologi, er det viktig at vi opptrer kritisk og vurderer de valgene vi gjør.

Et nytt begrep er «the Internet of things». Begrepet viser til at flere og flere produkter som vi ikke uten videre forbinder med IKT, er koblet opp mot Internett. Ett av mange eksempler er kjøleskap med webkamera som gir deg oversikt over innholdet når du er i butikken.

«The Internet of things» gir mange muligheter, men det åpner høyst sannsynlig også for nye former for kriminalitet.

Kilde: Bankkortet forsvinner - e24.no

Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Kyrre Romuld

Læringsressurser

Trusselbilde

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell

  • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriell.