Hopp til innhold

Fagartikkel

Industrispionasje

I PSTs og Forsvarets trusselbilder er industrispionasje et viktig element. Mange bedrifter har tiltak mot industrispionasje som en del av sine HMS-rutiner. Tiltakene kan spenne fra digital brannmur via adgangskontroll til utvidet sikkerhetsklarering av ansatte.

Datahacking. Foto.

Forskning

Det er flere eksempler på at norske forskere og bedrifter arbeider med kunnskap og teknologi som de ikke ønsker å dele med andre bedrifter eller stater.
Det kan være økonomiske årsaker til det. Verdien av en ny oppfinnelse blir vesentlig redusert om den kopieres av andre før det er søkt om patent. Patent er en internasjonal beskyttelse mot å bli kopiert.

Politiets sikkerhetstjeneste. Foto.
Konkurrentovervåking

De fleste bedrifter er avhengige av å følge med på hva konkurrentene gjør. Endringer i priser, produkter, markedsføring og salgskanaler er viktig informasjon. Når denne informasjonen er åpen, er det lov å benytte seg av den.

Når en bedrift derimot får tilgang til hemmelig, intern informasjon om konkurrenter, er det ofte et resultat av industrispionasje. Det er ulovlig og straffbart.

Det er ulike måter å skaffe seg slik fortrolig og ulovlig informasjon på:

  • Å hente informasjon fra ansatte hos konkurrenten er ikke uvanlig. Dette kan skje ved at en utnytter vennskap og fortrolighet, betaler for informasjon eller lover vedkommende en attraktiv stilling etter å ha avslørt viktig informasjon.

  • Ofte er det underleverandører som lekker informasjon. Både reklamebyrået og trykkeriet som skal lage materiell til en ny kampanje, er mulige kilder til en lekkasje.

  • Datainnbrudd er blitt stadig vanligere. Det skjer ved at noen hacker seg inn i konkurrentens datasystemer og henter ut informasjon. Det kan blant annet være informasjon om nye produkter, tjenester og markedskampanjer eller finansiell informasjon der en ser hvem som samarbeider med, eier eller kjøper seg inn hos konkurrenten.

  • Det er også eksempler på at konkurrenter deler eller leier datasystemer av hverandre. Dette kan gi muligheter for å misbruke informasjon ved å gå utover de avtalene som er inngått.

Militær teknologi

Norsk kunnskap og teknologi kan brukes til å framstille produkter som brukes i krigs- eller terrorhandlinger. Vi har teknologi som er utviklet for å benyttes i våpenindustrien. Det er strenge regler for hvem som kan få kjøpe slike våpen.

Vi har også eksempler på teknologi som er utviklet for fredelige formål, men som også kan utnyttes militært. Et slikt eksempel er teknologi til atomkraftverk, som kan bidra til ødeleggelse og død om den benyttes i framstilling av atomvåpen.

Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Kyrre Romuld

Læringsressurser

Trusselbilde

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell

  • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriell.