Hopp til innhold

Fagartikkel

Internasjonal organisert kriminalitet

En rekke norske bransjer og yrker opplever organisert kriminalitet. Organisert kriminalitet er kjennetegnet av at den er bedre planlagt, går etter større verdier og har lavere terskel for å bruke vold enn ikke-organisert kriminalitet. Vi kan si at de kriminelle ikke er lokale kjenninger av politiet, men reisende i kriminalitet. Det er vanskelig å ta dem, da de raskt skifter både distrikt, land og type kriminalitet.

Mann med maskingevær. Foto.

Menneskehandel og sosial dumping

Det har vært avslørt en rekke saker der arbeidsgivere innen blant annet renhold, landbruk, varehandel, hotell og restaurant har leid arbeidskraft fra kriminelle mellommenn til ulovlige og risikofylte arbeidsforhold.

Grensen mellom menneskehandel og sosial dumping er ikke alltid like klar.

Menneskehandel dreier seg blant annet om frihetsberøvelse, trusler, vold og slaveri. Ofte har den som blir utnyttet, drømt om nye muligheter i et nytt land, men i stedet endt som et forsvarsløst bytte for menneskehandlere.

Sosial dumping dreier seg om at ansatte mangler ansettelsesavtaler, har lavere lønn enn den tariffestede, ikke får betalt for overtid eller mangler trygge arbeidsforhold. Dessverre ser en i mange saker om sosial dumping at alle disse rettighetene mangler på en gang.

I mange av bransjene og yrkene du møter i faget service og samferdsel, kan det forekomme tilfeller av både menneskehandel og sosial dumping.

Salg av narkotika. Foto.
Narkotika, legemidler og medikamenter

Produksjon, smugling og salg av narkotika har vært en viktig del av den organiserte kriminaliteten i lang tid. I dag utnyttes Internett til slik handel. I tillegg er det vanlig å kjøpe dopingmidler, legemidler og andre medikamenter via nettet.

Ran, innbrudd og tyveri

For flere av lærefagene på utdanningsprogrammet vårt er trusselen om ran og tyveri svært aktuell:

  • Yrkessjåfører har levd med faren for å bli ranet i utlandet i flere år, nå har vi bander som både stjeler og raner også langs norske veier.

  • I salgsfaget er mange butikker og lager svært utsatt for det samme.

  • Datainnbrudd har gjort ansatte med utdanning i IKT-servicefaget til «digitale vektere» i sine bedrifter.

  • Ansatte i resepsjon har sikkerhetsansvar for både bygninger, gjenstander og gjester, ikke minst når de har kvelds- og nattevakt.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Kyrre Romuld

Læringsressurser

Trusselbilde

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell

  • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriell.