Hopp til innhold

UTGÅTT - Sikkerhet og transport (SS-SSS vg1) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sikkerhet

Hva legger du i begrepet sikkerhet? Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko. Dette emnet handler om sikkerhet på arbeidsplassen, sikkerhetstiltak, risikovurdering, datasikkerhet, trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og trusselbilde.

Trusselbilde

I dagens samfunn er det mange nye farer som truer oss. Her skal du lære om begrepet «trusselbilde» og hva det er som truer oss. Begrepet «trusselbilde» uttrykker både en vurdering og en beskrivelse av de fiendtlige og aggressive hendelsene som kan komme til å ramme oss.

Læringsressurser

Trusselbilde

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale

  • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.