Hopp til innhold

Naturfag (RM)

Utforsk teknologi og bærekraft

Teknologi bidrar til løsninger som sparer oss tid og ressurser i både yrkes- og dagliglivet. Men ny teknologi kan også skape nye utfordringer. I dette emnet skal du utforske ulike sider ved teknologi i utdanningsprogrammet ditt. Kan teknologi bidra til bærekraft?

Læringsressurser

Utforsk teknologi og bærekraft

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell