Hopp til innhold

Historie (Utgått) (SF vg3)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Urfolk og minoriteter

I Norge har vi et urfolk; samene, og fem nasjonale minoriteter: romanifolket/tatere, romfolk, kvener, skogfinner og jøder.

Samisk historie

Samene er Norges urbefolkning, og det er samisk bosetning på hele nordkalotten (Norge, Sverige, Finland og Russland). Under dette emnet skal vi ta for oss både fagstoff og kildemateriale knyttet til samisk historie.

Læringsressurser

Samisk historie